RKV - Realkompetencevurdering

En realkompetencevurdering er en vurdering og anerkendelse af det, du kan. Realkompetencer er din samlede viden, færdigheder og erfaringer, uanset hvor og hvordan du har fået dem.

Hvis du er 25 år eller ældre, og ønsker en erhvervsuddannelse, skal du starte uddannelsen med en realkompetencevurdering. Både din skolebaggrund og din erhvervserfaring vurderes, så du evt. kan få afkortet uddannelsestiden.

Hvornår skal jeg have en RKV?

Når du tilmelder dig din ønskede uddannelse på www.optagelse.dk, vil du i forbindelse med optagelse på uddannelsen få foretaget en realkompetencevurdering.

Hvis du vil have en vurdering af dine kompetencer og et overblik over, hvordan dit uddannelsesforløb vil komme til at se ud, kan du tilmelde dig en realkompetencevurdering uden at tilmelde dig uddannelsen.

Hvis du er i arbejde eller selvforsørgende, kan du tilmelde dig ved at kontakte en af vores voksenvejledere (Studievejledere EUV og RKV > over 25 år).

Hvis du er ledig og tilmeldt et jobcenter, kan du ikke selv tilmelde dig en RKV, idet det så er jobcenteret, der skal bevilge, at du får den foretaget.

Hvad koster en RKV?

En RKV er gratis for dig

 

Hvordan foregår en RKV?

Efter tilmelding vil du

  • blive bedt om at indsende dit CV, kopi af relevante uddannelsespapirer samt dokumentation for relevant erhvervserfaring
  • blive indkaldt til samtale med en vejleder.

Måske vil der være brug for flere møder, fx hvis der er behov for vurdering hos en eller flere faglærere.

På baggrund af realkompetencevurderingen vil der blive udarbejdet en EUV uddannelsesplan (EUV – Erhvervsuddannelse for voksne) over dit uddannelsesforløb til den ønskede uddannelse.

Studievejledning

Har du brug for mere information om realkompetencevurdering eller ønsker at tale med en vejleder er du velkommen til at kontakte os (Studievejledere EUV og RKV > over 25 år).