RKV - Realkompetencevurdering

En realkompetencevurdering er en vurdering og anerkendelse af det, du kan. Realkompetencer er din samlede viden, færdigheder og erfaringer, uanset hvor og hvordan du har fået dem.

Hvis du er 25 år eller ældre, og ønsker en erhvervsuddannelse, skal du starte uddannelsen med en realkompetencevurdering. Både din skolebaggrund og din erhvervserfaring vurderes, så du evt. kan få afkortet uddannelsestiden.

Hvornår skal jeg have en RKV?

Når du tilmelder dig din ønskede uddannelse på www.optagelse.dk, vil du i forbindelse med optagelse på uddannelsen få foretaget en realkompetencevurdering.

Hvis du vil have en vurdering af dine kompetencer og et overblik over, hvordan dit uddannelsesforløb vil komme til at se ud, kan du tilmelde dig en realkompetencevurdering uden at tilmelde dig uddannelsen.

Hvis du er i arbejde eller selvforsørgende, kan du tilmelde dig ved at kontakte en af vores voksenvejledere (Studievejledere EUV og RKV > over 25 år).

Hvis du er ledig og tilmeldt et jobcenter, kan du ikke selv tilmelde dig en RKV, idet det så er jobcenteret, der skal bevilge, at du får den foretaget.

Hvad koster en RKV?

En RKV er gratis for dig. Bemærk, at hvis du er ledig skal du have et betalingstilsagn fra dit jobcenter. 
        

Hvordan foregår en RKV?

For at få foretaget en RKV skal du via dette link indsende følgende:

  • I selve mailen bedes du skrive navnet på modtageren af mailen, hvis du kender dette. Bemærk! Vi kan ikke se, hvad der skrives i emnefeltet.
  • I selve mailen bedes du anføre dit navn, telefonnr., mailadresse og fødselsdato.
  • Tilmeldingsblanket, Tilmelding til RKV, findes øverst på denne side under download filer. Det er vigtigt at du udfylder og vedhæfter denne blanket.
  • Uddybet CV med alt, hvad du har foretaget dig uddannelses- og erhvervsmæssigt, siden du gik ud af folkeskolen. Beskriv for hvert ansættelsesforhold kort, hvilke arbejdsopgaver du har haft, hvad du evt. har haft ansvar for etc.

Du vil herefter blive kontaktet af en voksenvejleder. 

På baggrund af realkompetencevurderingen vil der blive udarbejdet en EUV uddannelsesplan (EUV – Erhvervsuddannelse for voksne) over dit uddannelsesforløb til den ønskede uddannelse.

 

Studievejledning

Har du brug for mere information om realkompetencevurdering eller ønsker at tale med en vejleder er du velkommen til at kontakte os (Studievejledere EUV og RKV > over 25 år). Du skal være opmærksom på, at vi primært dækker vejledningen af elever bosiddende i Nordsjælland.

Åben vejledning

3. tirsdag i måneden har vi åben vejledning om realkompetencevurdering (RKV). Der vil være oplæg om regler og muligheder og tid til individuelle spørgsmål, alt efter antallet af deltagere.
 
Vi dækker primært de nordsjællandske kommuner og borgere, der er bosat her i forhold til RKV. Du skal derfor være OBS på, at du kan blive henvist til en nærliggende handelsskole i forhold til din bopæl.