Global Marketing - engelsksproget - Hillerød Handelsgymnasium

STUDIERETNINGSFAG: Marketing A │ International Economics A

Vælger du denne studieretning, vender du blikket mod verden gennem studieretningsfagene afsætning og international økonomi på A-niveau med fokus på eksport og internationale relationer. Vi lægger særlig vægt på virkelighedsnær undervisning, aktuelle samfunds- og markedsøkonomiske problemstillinger samt international handel.

 

Hvorfor vælge Global Marketing?

  • Du interesserer dig for økonomiske samfundsforhold, det juridiske område eller HR. Så kan du koble studieretningen med et af valgfagene erhvervsjura, psykologi eller organisation.
  • Du interesserer dig for andre kulturer og folkeslag. Hvis du vil udvide din viden kan du kombinere denne studieretning med valgfaget kulturforståelse.
  • Du overvejer et udlandsophold senere i livet. Derfor kan du med fordel hæve dit 2. fremmedsprog til A-niveau.

Fremtidsmuligheder?

Global Marketing åbner dørene til en uddannelse og karriere indenfor det internationale område i den offentlige såvel som den private sektor eller til ophold i udlandet.
Det er vigtigt at pointere, at det er karaktergennemsnit og niveau i bestemte fag, der er afgørende for optagelse på en videregående uddannelse.

Mulighed for videregående uddannelse inden for f.eks.

  • Økonomiske fag på engelsk
  • Internationale forhold, handel og politik
  • Marketing
  • Kulturstudier og kommunikation
  • Samfundsvidenskabelige studier
 
I løbet af din tid på skolen vil du få vejledning i, hvilke uddannelsesmuligheder du har efter HHX. På adgangskortet på www.ug.dk kan også du taste fagene fra denne studieretning ind og undersøge, hvilke videregående studier denne retning giver adgang til.

Se fag og niveauer for studieretningen