Marked og innovation - Hillerød Handelsgymnasium

STUDIERETNINGSFAG: Afsætning A │ Innovation B

 

Vælger du denne studieretning, får du et helhedsorienteret syn på virksomhedens udvikling. Vi analyserer virksomheder ved hjælp af blandt andet regnskaber, hjemmesider, artikler, markedsføringsstrategier og ved hjælp af fagene afsætning på A-niveau og innovation på B-niveau. I studieretningsforløbet får du mulighed for at udvikle nye koncepter, f.eks. indenfor social entreprenørskab, oplevelsesøkonomi og forretningsmodeller, i såvel nye som eksisterende virksomheder og organisationer.

 

Hvorfor vælge Marked og innovation?

Du skal vælge Marked og innovation hvis f.eks.

  • Du har fokus på den talorienterede del af iværksætteri. Så giver det mening at vælge enten virksomhedsøkonomi eller matematik på A-niveau.
  • Du interesserer dig for innovation indenfor den private og offentlige sektor og har mulighed for at løfte faget international økonomi til A-niveau.
  • Din drøm er at arbejde internationalt. Så vil det være oplagt at kombinere denne studieretning med et løft af 2. fremmedsprog til A-niveau.

Fremtidsmuligheder?

Marked og innovation åbner dørene til en uddannelse og karriere indenfor produkt- og forretningsudvikling enten i eksisterende virksomheder og organisationer eller som din egen chef.
Det er vigtigt at pointere, at det er karaktergennemsnit og niveau i bestemte fag, der er afgørende for optagelse på en videregående uddannelse.

Mulighed for videregående uddannelse inden for f.eks.

  • Salg og markedsføring
  • Innovation
  • Design og teknik
  • Oplevelsesøkonomi
  • Projektledelse
 
I løbet af din tid på skolen vil du få vejledning i, hvilke uddannelsesmuligheder du har efter HHX. På adgangskortet på www.ug.dk kan også du taste fagene fra denne studieretning ind og undersøge, hvilke videregående studier denne retning giver adgang til.

Se fag og niveauer for studieretningen