Marked og økonomi – Lyngby Handelsgymnasium

STUDIERETNINGSFAG: Afsætning A │ Virksomhedsøkonomi A

 

> Download beskrivelse

Vælger du denne studieretning, får du et indgående forretningskendskab. I afsætning og virksomhedsøkonomi på A-niveau vil du få viden om, hvordan du analyserer, styrer og leder en virksomhed nationalt som internationalt.
I studieretningen sætter vi fokus på virksomhedens interne og eksterne forhold som f.eks. kundegrundlag, konkurrenceforhold, sociale ansvar (CSR) og økonomi.

 

Hvorfor vælge Marked og økonomi?

Du skal vælge Marked og økonomi hvis f.eks.

  • Du interesserer dig for andre kulturer og folkeslag. Du kan øge din viden ved at kombinere denne studieretning med valgfaget kulturforståelse.
  • Dine interesser går i retning af iværksætteri. Så kan du overveje muligheden af at kombinere denne studieretning med valgfaget innovation.
  • Du er særligt interesseret i globale forhold. Så kan du med fordel vælge at løfte international økonomi til A-niveau.

Fremtidsmuligheder?

Marked og økonomi er en oplagt mulighed til en uddannelse og karriere indenfor den private sektor. Med din helhedsforståelse af virksomheden vil du være i stand til at arbejde i små som store virksomheder både nationalt og internationalt. Det er vigtigt at pointere, at det er karaktergennemsnit og niveau i bestemte fag, der er afgørende for optagelse på en videregående uddannelse.

Mulighed for videregående uddannelse inden for f.eks.

  • Markedsøkonomi
  • Virksomhedsøkonomi
  • Marketing
  • Kommunikation
  • Projektledelse
 
I løbet af din tid på skolen vil du få vejledning i, hvilke uddannelsesmuligheder du har efter HHX. På adgangskortet på www.ug.dk kan også du taste fagene fra denne studieretning ind og undersøge, hvilke videregående studier denne retning giver adgang til.

Se fag og niveauer for studieretningen