Matematik og virksomhed – Lyngby Handelsgymnasium

STUDIERETNINGSFAG: Matematik A │ Virksomhedsøkonomi A

 

> Download beskrivelse

Vælger du denne studieretning, får du indgående kendskab til tal og økonomi gennem studieretningsfagene matematik og virksomhedsøkonomi på A-niveau. Fagene vil arbejde sammen om økonomiske problemstillinger i forskellige brancher. I studieretningsforløbet sætter vi fokus på virkelighedsnær undervisning, blandt andet med inddragelse af relevante problemstillinger fra virksomheder, revisionsbranchen og andre konsulentvirksomheder.

 

Hvorfor vælge Matematik og virksomhed?

Du skal vælge Matematik og virksomhed hvis f.eks.

  • Du er interesseret i den finansielle sektor. Du har mulighed for at koble studieretningen med valgfaget finansiering på enten C- eller B-niveau.
  • Dine interesser går i retning af international handel. Så kan du f.eks. supplere med international økonomi på A-niveau eller erhvervsjura på B-niveau.
  • Du drømmer om at arbejde i en international virksomhed. Du har mulighed for at hæve dit 2. fremmedsprog til A-niveau.

Fremtidsmuligheder?

Matematik og virksomhed åbner dørene til en uddannelse og karriere indenfor f.eks. IT, den finansielle sektor, forsikring, internationale virksomheder eller spedition- og shipping, samt den offentlige sektor.
Det er vigtigt at pointere, at det er karaktergennemsnit og niveau i bestemte fag, der er afgørende for optagelse på en videregående uddannelse.

Mulighed for videregående uddannelse inden for f.eks.

  • Økonomi
  • Matematik
  • IT
  • Samfundsvidenskabelige studier
  • Logistik
 
I løbet af din tid på skolen vil du få vejledning i, hvilke uddannelsesmuligheder du har efter HHX. På adgangskortet på www.ug.dk kan også du taste fagene fra denne studieretning ind og undersøge, hvilke videregående studier denne retning giver adgang til.

Se fag og niveauer for studieretningen