Økonomi – Frederikssund Handelsgymnasium

STUDIERETNINGSFAG: Virksomhedsøkonomi A │ International økonomi A

 

Vælger du denne studieretning får du indgående kendskab til økonomi i både virksomheder og samfund på nationalt og globalt plan. Fagene vil arbejde sammen om økonomiske problemstillinger.
I studieretningsforløbet sætter vi fokus på virkelighedsnær undervisning, blandt andet med inddragelse af aktuelle samfundsøkonomiske problemstillinger, samarbejde med den finansielle sektor og andre private virksomheder.

 

Hvorfor vælge Økonomi?

Du skal vælge Økonomi hvis f.eks.

  • Du er særligt interesseret i den finansielle sektor. Du har mulighed for at koble studieretningen med valgfaget finansiering på C- eller B-niveau.
  • Du har interesse for handel, f.eks. med værdipapirer, ejendom eller virksomheder og kan vælge at supplere med finansiering eller erhvervsjura på B-niveau.
  • Du drømmer om at være i en international virksomhed. Du har mulighed for at hæve dit 2. fremmedsprog fremmedsprog til A-niveau.

Fremtidsmuligheder?

Økonomi åbner f.eks. dørene til en uddannelse og karriere inden for HR, marketing eller logistik i internationale virksomheder eller beskæftigelse ved EU. Det er vigtigt at pointere, at det er karaktergennemsnit og niveau i bestemte fag, der er afgørende for optagelse på en videregående uddannelse.

Mulighed for videregående uddannelse inden for f.eks.

  • Økonomi
  • Revision
  • Jura
  • Samfundsfag
  • Ejendomshandel
 
I løbet af din tid på skolen vil du få vejledning i, hvilke uddannelsesmuligheder du har efter HHX. På adgangskortet på www.ug.dk kan også du taste fagene fra denne studieretning ind og undersøge, hvilke videregående studier denne retning giver adgang til.

Se fag og niveauer for studieretningen