Verdenshandel – Frederikssund Handelsgymnasium

STUDIERETNINGSFAG: Afsætning A │ International økonomi A

 
Vælger du denne studieretning, vender du blikket mod verden gennem studieretningsfagene afsætning og international økonomi på A-niveau med fokus på eksport og internationale relationer. I studieretningsforløbet lægger vi særlig vægt på virkelighedsnær undervisning, aktuelle samfunds- og markedsøkonomiske problemstillinger samt international handel.

 

Hvorfor vælge Verdenshandel?

Du skal vælge Verdenshandel hvis f.eks.

  • Du interesserer dig for økonomiske samfundsforhold. Så kan du koble studieretningen med valgfag som f.eks. erhvervsjura, psykologi, kulturforståelse eller organisation.
  • Du interesserer dig for andre kulturer og folkeslag. Hvis du vil udvide din viden kan du kombinere denne studieretning med valgfaget kulturforståelse.
  • Du synes international samhandel er spændende. Så kan du overveje at hæve erhvervsjura til B-niveau.

Fremtidsmuligheder?

Verdenshandel åbner dørene til en uddannelse og karriere indenfor det internationale område i den offentlige såvel som den private sektor eller ophold i udlandet.
Det er vigtigt at pointere, at det er karaktergennemsnit og niveau i bestemte fag, der er afgørende for optagelse på en videregående uddannelse.

Mulighed for videregående uddannelse inden for f.eks.

  • International handel og politik
  • International politik
  • Markedsøkonomi
  • Kulturstudier og kommunikation
  • Samfundsvidenskabelige studier
 
I løbet af din tid på skolen vil du få vejledning i, hvilke uddannelsesmuligheder du har efter HHX. På adgangskortet på www.ug.dk kan også du taste fagene fra denne studieretning ind og undersøge, hvilke videregående studier denne retning giver adgang til.

Se fag og niveauer for studieretningen