STX

STX i Lyngby er for eleven, der har lyst til at gå på et gymnasium med en lang række almene fag, men som samtidig har lyst til at prøve et gymnasium, der går nye veje.
Eleven vil opleve, at gymnasieforløbet ud over klasseundervisning er organiseret med en lang række projektforløb, der inddrager offentlige organisationer, virksomheder og foreninger. Forløbene vil foregå både i egen klasse og på tværs af klasser og årgange.

 

Muligheder efter STX

STX giver gode kort på hånden til at læse videre på f.eks.:

 • Universitetet
 • Copenhagen Business School
 • Seminarier
 • Journalistik
 • Erhvervsakademier
 

Adgangskrav

For at være sikker på at blive optaget på en gymnasial uddannelse, skal man være erklæret uddannelsesparat af sin skole eller UU-vejlederen og have en udfyldt uddannelsesplan.

 

Efter 9. klasse

 • Man skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse.
 • Man skal have søgt optagelse i umiddelbart forlængelse af 9. klasse
 • Man skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, herunder en prøve i 2. fremmedsprog – fransk/tysk – hvis man har haft dette som tilbudsfag (undersøges af UU), og hvis prøven er blevet udtrukket.
 • Man skal have aflagt en prøve i 2. fremmedsprog, hvis man har haft dette som valgfag - medmindre man samtidig har haft fransk eller tysk som tilbudsfag.
 • Man skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk
 

Efter 10. klasse
Alle de ovennævnte krav samt:

 • Man skal have fulgt undervisningen i dansk, engelsk og matematik
 • Man skal have aflagt enten folkeskolens afgangsprøver eller 10. klasses prøver i disse fag. Hvis man vælger at aflægge 10. klasses prøver i de nævnte fag, skal man, for at have et retskrav på optagelse, aflægge såvel de mundtlige som de skriftlige prøver.
 

Er eleven ikke blevet erklæret for uddannelsesparat?

Er man blevet vurderet 'ikke uddannelsesparat', kan man, blive indstillet til en faglig optagelsesprøve på Lyngby Gymnasium. Denne vurdering bygger på en mundtlig eller skriftlig test i fagene:

 • Dansk
 • Engelsk
 • 2. fremmedsprog (tysk eller fransk)
 • Matematik

 

Testen svarer til niveauet for folkeskolens afgangsprøve. Ud over testen kommer man til en samtale med en studievejleder.

 

Har eleven ikke folkeskolens afgangsprøve?

Hvis eleven ikke har taget folkeskolens afgangsprøver, skal man til optagelsesprøve.

Optagelse?

Hvis man går i folkeskole, skal man kontakte sin UU-vejleder. Hvis man ikke går i folkeskole, skal man hente ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk og printe ansøgningsskemaet til Ungdomsuddannelserne - vælg blank skema. Udfyld skemaet, vedlæg elevens folkeskolepapirer (og evt. andre relevante karakterer) og send det til Lyngby Gymnasium.

 
Tilmeldingsfrist
Ansøgningsfristen for elever fra folkeskolen er 15. marts.

 

Hvordan søger man SU?

SU søger man via hjemmesiden www.su.dk - minsu. Man kan få SU kvartalet efter, at man er fyldt 18 år. Man kan først søge om SU, når man har fået bekræftelse på din optagelse på STX.

 

Få rabat med Ungdomskort

Går man på gymnasiet, kan man få et billigt periodekort til rejser mellem hjem og uddannelsessted – Ungdomskort.
Man skal bestille kortet på www.ungdomskort.dk/

 

Hvor kan man læse STX?

På Knord kan man tage sin STX i Lyngby – på Hjortehøjsvej 1.

 

Åbent Hus

En gang om året holder vi Åbent Hus på vores uddannelser – arrangementet ligger typisk i januar. I er altid velkommen til at kontakte vores studievejledere, hvis I har spørgsmål eller evt. ønsker at besøge skolen.