Talentprogrammer

Knord Masterclass

Knord har et internt Masterclass program, som vi tilbyder elever, der søger ekstra udfordringer. Masterclass er organiseret i 2 netværk:

  • Et der dækker HHX  i Frederikssund og Hillerød
  • Et der dækker HHX og STX i Lyngby.
De to netværk samles enkelte gange til fælles aktiviteter for alle.
 

Optagelse på Masterclass

Elever søger om optagelse efter første år og gennemfører udvalgte aktiviteter i 3.-5. semester af deres uddannelse. Ofte indgår en mindre studierejse i Masterclass programmet. Man mødes ca. 10-12 gange i perioden primært i skoletiden, men det kan også være efter skoletid.
 

For at kunne deltage i Masterclass skal du kunne opfylde følgende krav:

  • Du er forpligtet til at følge ekstra godt med, da det ikke skal gå ud over ens daglige undervisning
  • Du skal have lyst og overskud til at deltage
  • Du skal have mod på en ekstra udfordring og turde presse sig selv både fagligt og personligt
  • Du skal deltage i nogle af skolens arrangementer som elevambassadører

Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Centre - (CIEC)

CIEC er en samlende platform for elever, lærere og fagfolk med interesse for innovation og entreprenørskab.

 

Knord sender hvert år elever til CIEC. Man bliver optaget på CIEC efter ansøgning til afdelingslederne i:

  • Hillerød
  • Frederikssund
  • Lyngby

 

Skolen betaler deltagelsen. Betingelserne for at deltage er de samme som ved deltagelse i de interne Masterclasses.

Bliv klogere på CIEC ved at læse mere.

Talentprogrammer for grundskoler

Knord tilbyder en række mindre talentforløb for lokale grundskoler i Hillerød, Frederikssund og Lyngby. Det gælder fx deltagelse i Innovationcamps for grundskolerne eller særlige sprogforløb.

 

Spirende talenter

Hillerød Handelsgymnasium er sammen med HTX og STX i Hillerød vært for Spirende Talenter, der er et tilbud til fagligt motiverede og akademisk talentfulde elever i de ældste klasser i folkeskolen. Programmet tilbyder eleverne faglige udfordringer, der rækker ud over folkeskolen.

 

Talenterne er tilknyttet programmet i 8. og 9. klasse. Spirende Talenter er henvendt til de elever, der udviser en særlig interesse for deres egen læring og har lyst til danne netværk med jævnaldrende fra andre skoler i Nordsjælland.

Find mere information om Spirende Talenter her