Tilmeldingsbetingelser

Deltagerbetaling

Har du en uddannelse på erhvervsskoleniveau eller derunder, er der en mindre deltagerbetaling end for kursister med en videregående uddannelse (f.eks. politi, pædagoger, sygeplejersker mv.)

 

Priserne finder du i beskrivelsen under hvert kursus. Beløbet fastsættes hvert år i finansloven, og vil altid være de gældende takster. Personer med bopæl eller fast arbejde i Danmark kan deltage i AMU-kurser.

 

Afbud og udeblivelse

Udebliver en kursist første dag, eller melder fra senere end en uge før kursusstart, vil arbejdsgiver eller kursisten blive opkrævet et gebyr på 1.500 kr Ved udeblivelse fra kursets første dag opkræves et gebyr på 2.500 kr.

 

Arbejdsgiver eller kursist fritages for betaling, hvis det kan dokumenteres at udeblivelse eller framelding skyldes sygdom eller nyt arbejde, og er meddelt skriftligt til kursusafd@knord.dk senest på kursets første dag.

 

Godtgørelse og befordringstilskud - VEU

Hvis du er tilmeldt som medarbejder, kan din arbejdsgiver søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud efter gældende regler www.veug.dk