Trivselsundersøgelser

Skolen gennemfører hvert år elevtrivselsundersøgelser og hvert andet år (lige år) medarbejdertrivselsundersøgelser. Elevtrivselsundersøgelserne gennemføres sammen med en række skoler gennem kvalitetsnetværket Uddannelsesbenchmark. Samarbejdet muliggør benchmarking med en lang række skoler fra forskellige egne af landet.Vi gennemfører elevtrivselsundersøgelse(ETU) på alle vores uddannelser hvert år.
 

Grundfagevaluering 

Udover ETU gennemføres der også grundfagsevaluering i alle klasser og fag. Hver lærer er igennem en PUS (pædagogisk udviklingssamtale) engang om året, hvor lederen overværer deres undervisning og derefter følger op på det sete samt grundfagsevalueringerne. Der laves en udviklingsplan for lærerne.