Udlån af elever

I forbindelse med elevudlån har Knord brug for nedenstående informationer, som venligst bedes sendes til sikker@knord.dk 
  • Elevens for-efternavn og cpr nummer
  • Uddannelse nummer                         
  • Version
  • Hvilket speciale fag
  • Skoleperiode
  • Karakterer                  
  • Fravær
  • Navn på virksomheden, hvor eleven er tilknyttet 

Modtagerskolen

På "Modtager-skolen" oprettes eleven på EASY-A billede A580. På EASY-A billede  A648  opretter "Modtager-skolen" eleven på en lokal aftale : Type = AFPV eller SKPS, uddannelsestiden (EASY-P start og slut), speciale, arkiv-skole, arkiv skole "Modtager-skolen",  SE-nr, Løbenr.

AFPV=ordinær aftale

SKPS=Skolepraktikelever

Elev-flytning

Hvis en elev skal flyttes fra en arrangerende skole til en anden arrangerende skole skal der på billede EASY-A A580 ændres flytte-info på EASY-A billede A216. Knord lukker elevtypen på billede R103, således at den nye arrangerende skole kan holdplacere eleven.

Kontaktpersoner hos Knord

Hovedforløb 
Sanne Terkelsen 
8852 6333

Valgfag 
Tilde L Jensen 
8852 6396

EUS10 Lyngby 
Malene Nørklint 8852 6331

EUS10 Hillerød 
Annette Vibeke Christensen 
8852 6532