Vision og Værdier

VISIONEN

Danmarks bedste handelsskole

 • Vi står stærkt i uddannelsesverdenen, fordi vi til stadighed stræber efter kvalitet
 • Vi dyrker talent ud fra den enkeltes forudsætninger
 • Vi stræber efter en undervisning, der både er virkelighedsnær og rækker ud i verden
 • Vi har mennesker mellem hænderne og ved, at det forpligter
 • Vi fabrikerer fremtid

 

VÆRDIERNE

Fornyelse

 • Man har lyst til forandring og fornyelse
 • Man er motiveret for udvikling
 • Man kan nytænke selv og handle
 • Man viser nysgerrighed

 

Respekt

 • Man udviser gensidig respekt
 • Man oplever en god omgangstone
 • Man viser respekt for forskellighed
 • Man viser respekt for hinandens tid

 

Ihærdighed

 • Man holder ud
 • Man har retten til at prøve og fejle
 • Man gør sig umage og tør sætte noget på spil
 • Man går klogere hjem