Vision og Værdier

VISIONEN

Danmarks bedste handelsskole

  • Vi står stærkt i uddannelsesverdenen, fordi vi til stadighed stræber efter kvalitet
  • Vi dyrker talent ud fra den enkeltes forudsætninger
  • Vi stræber efter en undervisning, der både er virkelighedsnær og rækker ud i verden
  • Vi har mennesker mellem hænderne og ved, at det forpligter
  • Vi fabrikerer fremtid

 

VÆRDIERNE

Fornyelse

  • Man har lyst til forandring og fornyelse
  • Man er motiveret for udvikling
  • Man kan nytænke selv og handle
  • Man viser nysgerrighed

 

Respekt

  • Man udviser gensidig respekt
  • Man oplever en god omgangstone
  • Man viser respekt for forskellighed
  • Man viser respekt for hinandens tid

 

Ihærdighed

  • Man holder ud
  • Man har retten til at prøve og fejle
  • Man gør sig umage og tør sætte noget på spil
  • Man går klogere hjem